Blog

  • Home
  • Appointment
  • TERBelf

TERBelf

1.1. Громадська організація «АГЕНЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» (у подальшому – “Організація”) є добровільним громадським об’єднанням, яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку. 1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та іншими документами, які затверджені відповідно до Статуту та чинного законодавства України. 1.3. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним законодавством України. 1.4. Членами організації є особи, об’єднані на основі спільних інтересів та за професійною ознакою, для реалізації мети (цілей), передбачених цим Статутом, і які у передбаченому Статутом порядку вступили до Організації.

Управление по противодействию коррупции

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции

Знешкодити та запобігти

Національне антикорупційне бюро

Управление по противодействию коррупции

Національне антикорупційне бюро

Національне антикорупційне бюро

Знешкодити та запобігти

Антикоррупционная служба – Главная страница Бюро по борьбе с коррупцией Национальное Бюро по противодействию коррупции